admin Жовтень 23, 2019 Коментарів немає

ТОВ «Центр Розвитку Якості» оголошує про попередній набір заявок на участь в
практичному семінарі – тренінгу з ризик орієнтованого менеджменту.

Семінар розрахований на фахівців підприємств і організацій з впровадженими
системами менеджменту на основі ISO 9001 (ISO900, ISO14001, ISO 45001, ISO26000,
ISO50001), органів з оцінки відповідності, що діють відповідно до стандартів серії
ISO/IEC 17000.

Учасники семінару мають можливість залучити для розробки та практичних занять
власні ключові процеси організації, або запропоновані процеси для групових занять.
Щоб заявити про ваш інтерес взяти участь в навчанні, будь ласка, заповніть
прикріплену анкету (Додаток 1) до 20 листопада 2019 року та надішліть на
електронну адресу academy@qdc.com.ua, або зареєструйтесь на сайті www.qdc.com.ua
Запланований час проведення тренінгу: 25-26 листопада 2019 року. Тривалість
тренінгу – 2 дні.

Навчання проводить: Директор «Глобал Сертифік» – офіційний представник
нотифікованих органів «DEKRA Certification» та «SZUTest UZ», Віце-президент
Асоціації УкрАО Рубальский С.С.

Вартість участі одного учасника складає 3500,00 грн., в тому числі ПДВ

Програма “Ризик орієнтований менеджмент у міжнародних
стандартах, Директивах та Регламентах ЕС. Практика використання
ризик менеджменту”

25 листопада 2019р.
1. Ризики законодавчої та регуляторної сфери в Директивах та регламентах :
Регламент ЄС N 765/2008, Рішення № 768/2008/ЕC. Ризик орієнтоване
мислення у корпоративних системах менеджменту: ISO9001:2015,
ISO14001:2015, ISO45000:2018, ISO22000:2018, ISO26000, ISO50001

2. Стандарт ISO 31000 Менеджмент ризиків – принципи та настанови.
2.1 Структура стандарту, термінологія, аналіз змісту окремих розділів
2.2 Принципи та структура ризик менеджменту
2.3 Концепція:
– доручення та зобов’язання;
– проект концепції ризик менеджменту;
– впровадження ризик менеджменту;
– моніторинг та аналіз концепції;
– постійне покращення концепції.
2.4 Процес ризик менеджменту:
– комунікації та консультації;
– встановлення внутрішнього та зовнішнього контекстів, контексту процесу РМ,
критерії РМ;
– оцінювання ризиків, ідентифікація, аналіз, визначення степеню ризику;
– опрацювання ризиків, вибір опції опрацювання, підготовка та впровадження
планів опрацювання ризиків;
– моніторинг та аналіз;
– документування процесів ризик менеджменту

3. Стандарт ISO 31010 Менеджмент ризиків. Методи оцінювання ризику.
Практичне заняття Робота у групах методом мозкового штурму та експертних
оцінок.
3.1 Визначення оцінювання ризику
– мета та переваги;
– оцінювання ризику та структура системи менеджменту ризику;
– оцінювання ризику та процес менеджменту, обмін інформацією та
консультації, встановлення сфери застосування менеджменту, оцінка, обробка,
аналіз та моніторинг ризику.
3.3 Процес оцінювання ризику:
– ідентифікація ризику;
– аналіз ризику, оцінювання методу управління, аналіз наслідків, оцінювання
вірогідності, попередній аналіз, невизначеність та ранжування по здатності до
впливу;
– порівняльне оцінювання ризику;
– документація;
– повторне оцінювання ризику;
– оцінювання ризику на різних стадіях життєвого циклу.
3.4 Вибір методів оцінювання ризику:
Украина, 01001, Киев, ул. Эспланадная, 20, оф. 512, тел.: +38 044 361 22 49,
факс: +38 044 461 97 26, , www.qdc.com.ua, e-mail: info@qdc.com.ua
– вибір методу;
– доступність ресурсів;
– характер та ступінь невизначеності інформації;
– складність;
– типи методів оцінювання ризиків.
3.5 Приклади використання методів оцінювання ризик менеджменту.

26 листопада 2019р.
4. Практичні заняття
4 .1 Робота у групах методом мозкового штурму та експертних оцінок.
Постановка завдання на виробництво продукту:
– визначення вхідних та вихідних даних проекту;
– визначення необхідних ресурсів проекту;
– визначення учасників проекту;
– умови перетворення ресурсів в продукт;
– визначення необхідної документації для проекту, її актуальність;
– визначення необхідних засобів виробництва для проекту;
– визначення зацікавлених сторін проекту.
На рівні опрацювання контексту організації на певний період:
– визначення системи процесів для оцінювання:
управлінські,
бізнес процеси,
допоміжні процеси;
– розроблення визначених для оброблення процесів:
структурна схема процесу,
вхідні/вихідні дані,
дані управління та підтримки,
ресурси процесу,
перетворення входу у вихід,
цифрові показники процесу,
контрольні точки,
критерії оцінювання.
Визначення основних умов для виробництва продукції:
– зовнішні та внутрішні фактори,
– небезпеки,
– невизначеності.
Фінансові показники проекту,
фінансові ризики;
структура ціни проекту:
– вартість,
– собівартість,
– прибуток.
фінансова парадигма ризик менеджменту, відносно проекту та процесу, що
розробляються.
4.2 Шість завдань для кожної групи:
4.2.1. Розробка процесу, структурна схема, показники.
4.2.2. Якісна оцінка ризиків для процесу. Визначення ризиків з опису
внутрішніх та зовнішніх факторів, невизначеності, загроз та інше…
Украина, 01001, Киев, ул. Эспланадная, 20, оф. 512, тел.: +38 044 361 22 49,
факс: +38 044 461 97 26, , www.qdc.com.ua, e-mail: info@qdc.com.ua
4.2.3. Кількісна оцінка ризику. Оцінка ризику у відносних та
фінансових одиницях.
4.2.4. Розробка заходів щодо мінімізації ризиків, їх фінансова оцінка.
4.2.5. Розробка карти ризиків відповідно до парадигми фінансової
оцінки ризиків.
4.2.6. Перевірка ризиків та розроблених заходів концепцією
прийнятності ризику.
На занятті вирішуються питання ризик менеджмент у життєвому циклі
продукції:
визначення ризиків на етапах життєвого циклу:
– при формуванні контексту організації, процесу,
– при плануванні робіт та розподілу ресурсів,
– при виробництві,
– при постачанні та діях після поставки продукції;
якісна та кількісна оцінка ризиків на етапах життєвого циклу;
методи мінімізації ризиків та максимізації можливостей;
карти ризиків;
розробка плану заходів щодо мінімізації ризиків;
динаміка змін ризиків, управління змінами;
питання фінансового ризик менеджменту та оцінки ефективності
виробництва.