Графік іспитів ОСП ТОВ «Центр розвитку якості»

на вересень – грудень 2017 року

 

Кваліфікація Дата іспиту
вересень жовтень листопад грудень
Аудитор з сертифікації систем менеджменту якості за ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)     03 22
Аудитор з сертифікації систем безпечності харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT) 15   24 15
Аудитор з сертифікації систем енергетичного менеджменту за ДСТУ ISO 50001:2014 (ISO 50001:2011, IDT)       01
Аудитор з сертифікації систем екологічного менеджменту за ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)     17  
Аудитор з сертифікації систем управління безпекою та гігієною праці за ДСТУ-П OHSAS 18001:2006       08
Менеджер (представник керівництва) в сфері якості за ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)   06    
Менеджер (представник керівництва) в сфері екологічного менеджменту за ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)   27    
Внутрішній аудитор систем менеджменту якості за ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 07      
Внутрішній аудитор систем екологічного менеджменту за ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) 21      
Внутрішній аудитор систем управління безпекою та гігієною праці за ДСТУ-П OHSAS 18001:2006   12