У сучасному світі найважливішим критерієм в роботі є – наявність професіоналізму. Багато серйозні організації вводять в практику при прийомі на роботу психологічне тестування для відбору кандидатів на різні посади в організації. Велике значення має психологічний супровід для професійної реалізації у багатьох видах діяльності, особливо в екстремальних, до яких відноситься спортивна. Особистісне зростання людини і досягнення максимальних результатів, в тому числі і в спортивній діяльності, можливо тільки з урахуванням успадкованих індивідуально-особистісних характеристик: задатків, здібностей, темпераменту, таланту і ін.

Шановні колеги, тренера, лікарі і спортсмени! Наша команда складається з людей в минулому спортсменів, які мають базову спортивну освіту, багаторічний досвід роботи зі спортсменами різного віку і кваліфікації. Сьогодні це висококваліфіковані фахівці в області психофізіології спорту, якими розроблені підходи, що визначають індивідуальні, інформативні особливості особистості для успішної реалізації в обраній сфері діяльності. Вам пропонуються комплексні програми, з урахуванням якісних критеріїв, для визначення схильності до конкретних видів спорту або фізичної активності та способів її професійної реалізації.

Наші фахівці допоможуть Вам на високому науково-обґрунтованому рівні розробити індивідуальні програми (плани) підготовки на певний час (місяць, рік, змагальний мезоцикл, олімпійський макроцикл) команд (окремих спортсменів) для ефективної реалізації функціонального потенціалу спортсмена в планованих змаганнях.

Гарантуємо Вам отримання цікавої та корисної інформації, як для пізнання себе, так і для підвищення професійного зростання, поліпшення якості підготовки та результативності ваших займаються мінімум на 30%.