Психологічна підготовка – це комплекс заходів, спрямованих на розвиток і вдосконалення психічних процесів спортсмена: сприйняття, пам’яті, мислення, уваги та ін. Уміння справлятися з передстартовий стан і проведення саморегуляції психоемоційного стану.

Психологічний супровід (психологічне консультування спортсменів) – це сприяння спортсмену в досягненні їм максимальних результатів і створення сприятливих умов для його професійного та особистісного зростання на всіх етапах спортивної кар’єри.

Ігнорування психологічної підготовки в спорті неприпустимо. Формування психологічної готовності, як правило, проходить за допомогою цілеспрямованого і систематизованого навчання.

До основних завдань психологічної підготовки в спорті можна віднести:

  1. Розвиток емоційно-вольової стійкості, здатності до ефективної саморегуляції в різних умовах підготовки і змагань;
  2. Ознайомлення спортсменів з системою знань і уявлень про особливості спортивного вдосконалення і індивідуально розроблених вимог до психологічної підготовки особистості;
  3. Формування умінь реально оцінювати рівень своїх можливостей до виконання поставлених завдань, прогнозувати результати діяльності, коригувати свої завдання і дії;
  4. Виховання почуття обов’язку, відповідальності.

У кожного спортсмена свій біологічний ритм. Знаючи особливості біоритму, рівень стресостійкості, завадостійкості, переважання виду мотивації (успіху або уникнення невдачі), облік специфіки правил змагань дає можливість правильно, науково-обгрунтовано виробити стратегію і тактику участі в майбутніх змаганнях.

Для тренерів збірних команд, які здійснюють підготовку кваліфікованих атлетів різного віку і статі, наші підходи допоможуть здійснити якісний відбір кращих спортсменів в збірні команди різного рівня вдосконалення і можливість ними максимальної реалізації особистісного потенціалу. Завдяки нашим кваліфікованим фахівцям, Ви зможете віддавати перевагу тим спортсменам, які на даний момент знаходяться в кращій формі для вдалих виступів в майбутніх змаганнях.

Психологічний супровід охоплює всі етапи роботи з особистістю: адаптацію до різних умов діяльності, професійно-психологічну підготовку, формування індивідуальної і групової надійності, виконання завдань в екстремальних ситуаціях, таких як модельні тренування, змагання і т. П ..