DSC_015699

У сучасному світі найважливішим критерієм в роботі є – наявність професіоналізму. Багато серйозні організації вводять в практику при прийомі на роботу психологічне тестування для відбору кандидатів на різні посади в організації. Велике значення має психологічний супровід для професійної реалізації у багатьох видах діяльності, особливо в екстремальних, до яких відноситься спортивна. Особистісне зростання людини і досягнення максимальних результатів, в тому числі і в спортивній діяльності, можливо тільки з урахуванням успадкованих індивідуально-особистісних характеристик: задатків, здібностей, темпераменту, таланту і ін.
Шановні колеги, тренера, лікарі і спортсмени! Наша команда складається з людей в минулому спортсменів, які мають базову спортивну освіту, багаторічний досвід роботи зі спортсменами різного віку і кваліфікації. Сьогодні це висококваліфіковані фахівці в області психофізіології спорту, якими розроблені підходи, що визначають індивідуальні, інформативні особливості особистості для успішної реалізації в обраній сфері діяльності. Вам пропонуються комплексні програми, з урахуванням якісних критеріїв, для визначення схильності до конкретних видів спорту або фізичної активності та способів її професійної реалізації.

DSC_013899Наші фахівці допоможуть Вам на високому науково-обґрунтованому рівні розробити індивідуальні програми (плани) підготовки на певний час (місяць, рік, змагальний мезоцикл, олімпійський макроцикл) команд (окремих спортсменів) для ефективної реалізації функціонального потенціалу спортсмена в планованих змаганнях.
Гарантуємо Вам отримання цікавої та корисної інформації, як для пізнання себе, так і для підвищення професійного зростання, поліпшення якості підготовки та результативності ваших займаються мінімум на 30%.

Спортивний відбір – це інформативний комплекс наукових досліджень, що включають психологічні, фізіологічні методи дослідження, на підставі яких виявляються здатні спортсмени (підлітки, юнаки, дорослі) для комплектації збірних команд з видів спорту на різних рівнях підготовки.
Орієнтація в спорті спрямована на виявлення індивідуальних фізичних, психологічних і фізіологічних здібностей до певного виду спорту.

З народженням кожен індивід має задатки до певного роду діяльності. Мотивація до спортивних занять, фізичні та інші здібності, психологічна готовність до реалізації складних завдань – основні показники на які необхідно звернути увагу при виборі виду спорту для дитини. Батьки і тренера, ми хочемо допомогти Вам, розкрити весь потенціал юних спортсменів і здійснити їх бажання бути кращими в обраному виді спорту. Запропонована психофізіологічна діагностика і супровід стане першим помічником на шляху майбутніх професіоналів!
Відбір в спортивній діяльності здійснюється на всіх етапах багаторічної підготовки. В першу чергу він відбувається при наборі дітей для занять у певному виді спорту. До сьогоднішнього дня, на жаль, тренера керуються виходячи тільки з морфологічних і фізичних особливостей, але існують головні орієнтири для кожного виду спорту, які, в першу чергу, ґрунтуються на генетично детермінованих характеристиках вищої нервової діяльності. Облік індивідуально-типологічних здібностей обов’язковий для реалізації функціонального потенціалу спортсмена. Відбір до збірних команд на етапі кадетів, юніорів, молоді або дорослих повинен проходити з урахуванням виявлення кандидатів, здатних принести максимальний результат для команди або в особистому заліку. Пріоритетними складовими в цьому випадку повинні бути: типи вищої нервової діяльності, рівень прояву психологічної стійкості, психо-емоційний стан, швидкість адаптивних процесів, психофізіологічні особливості когнітивної сфери, провідних фізіологічних систем (серцево-судинної, дихальної, ендокринної та ін.).
Шановні професіонали, тренера, спортсмени! Ми раді співпрацювати з вами поділитися своїми знаннями, вміннями та досвідом для спільної участі в процесі вдосконалення нашої сфери – фізичної культури і спорту, а також спорту вищих досягнень. Особистісний та професійний ріст – це задоволення і запорука впевненої, цікавою і успішного життя !!!

Психологічна підготовка – це комплекс заходів, спрямованих на розвиток і вдосконалення психічних процесів спортсмена: сприйняття, пам’яті, мислення, уваги та ін. Уміння справлятися з передстартовий стан і проведення саморегуляції психоемоційного стану.

Психологічний супровід (психологічне консультування спортсменів) – це сприяння спортсмену в досягненні їм максимальних результатів і створення сприятливих умов для його професійного та особистісного зростання на всіх етапах спортивної кар’єри.

Ігнорування психологічної підготовки в спорті неприпустимо. Формування психологічної готовності, як правило, проходить за допомогою цілеспрямованого і систематизованого навчання.

До основних завдань психологічної підготовки в спорті можна віднести:

  1. Розвиток емоційно-вольової стійкості, здатності до ефективної саморегуляції в різних умовах підготовки і змагань;
  2. Ознайомлення спортсменів з системою знань і уявлень про особливості спортивного вдосконалення і індивідуально розроблених вимог до психологічної підготовки особистості;
  3. Формування умінь реально оцінювати рівень своїх можливостей до виконання поставлених завдань, прогнозувати результати діяльності, коригувати свої завдання і дії;
  4. Виховання почуття обов’язку, відповідальності.

У кожного спортсмена свій біологічний ритм. Знаючи особливості біоритму, рівень стресостійкості, завадостійкості, переважання виду мотивації (успіху або уникнення невдачі), облік специфіки правил змагань дає можливість правильно, науково-обгрунтовано виробити стратегію і тактику участі в майбутніх змаганнях.

Для тренерів збірних команд, які здійснюють підготовку кваліфікованих атлетів різного віку і статі, наші підходи допоможуть здійснити якісний відбір кращих спортсменів в збірні команди різного рівня вдосконалення і можливість ними максимальної реалізації особистісного потенціалу. Завдяки нашим кваліфікованим фахівцям, Ви зможете віддавати перевагу тим спортсменам, які на даний момент знаходяться в кращій формі для вдалих виступів в майбутніх змаганнях.

Психологічний супровід охоплює всі етапи роботи з особистістю: адаптацію до різних умов діяльності, професійно-психологічну підготовку, формування індивідуальної і групової надійності, виконання завдань в екстремальних ситуаціях, таких як модельні тренування, змагання і т. п.

Оцінка і контроль психофізіологічного і функціонального станів в спорті – це організація і проведення спеціальних наукових обстежень, завдяки яким можливо виявити вплив різного роду навантажень на організм спортсмена і не допустити виникнення прикордонних або патологічних станів, що може привести до спаду спортивних результатів або виникнення спортивних травм, зниження імунітету, загострення хронічних хвороб, порушення обміну речовин, стресу і іншим неприпустимим проявам в процесі підготовки.

Оцінка і контроль функціонального, психофізіологічного, в тому числі і психо-емоційного станів в спорті виробляється за допомогою психодіагностичних комплексів сертифікованих і перевірених на великій кількості спортсменів і осіб, що займаються екстремальними видами діяльності. Дослідження стану провідних фізіологічних систем і психічних процесів з урахуванням специфіки виду спорту дає можливість вносити корекції в процес загальної підготовки і формувати оптимальні, виграшні стратегії змагальної діяльності.

Отримані результати процесу оцінювання та контролю психофізіологічного стану дозволять, при необхідності задіяти «вузьких» спеціалістів, таких як: лікарів, дієтологів, психологів, психотерапевтів, мануалістов, фізіотерапевтів, масажистів та інших, для можливості проведення спеціальних заходів, в тому числі і корекційних, які б дозволили покращити процес підготовки.

Оптимальна система оперативного та поточного контролю, адекватне використання сучасних підходів і можливостей у забезпеченні спортивної діяльності (і в різного роду екстремальних умовах) – запорука успіху в майбутніх важливих змаганнях календарного року, в тому числі і на перспективу!

У сучасному світі зріс попит на екстремальні і специфічні види професій, в яких необхідні спеціальні якості людини. Багато стикаються з проблемою вибору роду діяльності. За якими критеріями Ви визначили свою роботу мрії?

Наше напрямки допоможе (Наше завдання допомогти) Вам знайти таку роботу, яка розкриє всі Ваші задатки, здібності та здійснить бажане …