График экзаменов ОСП ООО «Центр розвития качества»

на май – август 2018 года

 

Квалификация

Дата экзамена
май июнь июль

август

Аудитор з сертифікації систем менеджменту якості за ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

 

 

16

Аудитор з сертифікації систем безпечності харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT)   19
Аудитор з сертифікації систем енергетичного менеджменту за ДСТУ ISO 50001:2014 (ISO 50001:2011, IDT)

04 

20   
Аудитор з сертифікації систем екологічного менеджменту за ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) 17  

 

Аудитор з сертифікації систем управління безпекою та гігієною праці за ДСТУ-П OHSAS 18001:2006

  

   

02

Менеджер (представник керівництва) в сфері якості за ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 04 28    
Менеджер (представник керівництва) в сфері екологічного менеджменту за ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) 04  

 

Внутрішній аудитор систем менеджменту якості за ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 04    

        14

Внутрішній аудитор систем екологічного менеджменту за ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)

04

   

 

Внутрішній аудитор систем управління безпекою та гігієною праці за ДСТУ-П OHSAS 18001:2006

 

15