Спортивний відбір – це інформативний комплекс наукових досліджень, що включають психологічні, фізіологічні методи дослідження, на підставі яких виявляються здатні спортсмени (підлітки, юнаки, дорослі) для комплектації збірних команд з видів спорту на різних рівнях підготовки.

Орієнтація в спорті спрямована на виявлення індивідуальних фізичних, психологічних і фізіологічних здібностей до певного виду спорту.

З народженням кожен індивід має задатки до певного роду діяльності. Мотивація до спортивних занять, фізичні та інші здібності, психологічна готовність до реалізації складних завдань – основні показники на які необхідно звернути увагу при виборі виду спорту для дитини. Батьки і тренера, ми хочемо допомогти Вам, розкрити весь потенціал юних спортсменів і здійснити їх бажання бути кращими в обраному виді спорту. Запропонована психофізіологічна діагностика і супровід стане першим помічником на шляху майбутніх професіоналів!

Відбір в спортивній діяльності здійснюється на всіх етапах багаторічної підготовки. В першу чергу він відбувається при наборі дітей для занять у певному виді спорту. До сьогоднішнього дня, на жаль, тренера керуються виходячи тільки з морфологічних і фізичних особливостей, але існують головні орієнтири для кожного виду спорту, які, в першу чергу, ґрунтуються на генетично детермінованих характеристиках вищої нервової діяльності. Облік індивідуально-типологічних здібностей обов’язковий для реалізації функціонального потенціалу спортсмена. Відбір до збірних команд на етапі кадетів, юніорів, молоді або дорослих повинен проходити з урахуванням виявлення кандидатів, здатних принести максимальний результат для команди або в особистому заліку. Пріоритетними складовими в цьому випадку повинні бути: типи вищої нервової діяльності, рівень прояву психологічної стійкості, психо-емоційний стан, швидкість адаптивних процесів, психофізіологічні особливості когнітивної сфери, провідних фізіологічних систем (серцево-судинної, дихальної, ендокринної та ін.).

Шановні професіонали, тренера, спортсмени! Ми раді співпрацювати з вами поділитися своїми знаннями, вміннями та досвідом для спільної участі в процесі вдосконалення нашої сфери – фізичної культури і спорту, а також спорту вищих досягнень. Особистісний та професійний ріст – це задоволення і запорука впевненої, цікавою і успішного життя !!!