Онлайн курс: “А4. Керівник з якості лабораторії

Тривалість курсу:  15 календарних днів

Складові модулі :

Код модуля

Навчальний модуль Триває, год

лектор

004 Огляд положень стандарту ISO/IEC 17025 4,50 I
009 Система менеджменту вимірюваннями – вимоги до процесів вимірювання та вимірювальному обладнанню згідно ДСТУ ІSO 10012, ДСТУ ISO/TR 10017.   Контроль стабільності та достовірності результатів лабораторних випробувань. Експериментальний підхід до оцінювання невизначеності.  Роль невизначеності вимірювань при оцінці відповідності JCGM 106-2012. 3,50 III
011 Організація та проведення  внутрішнього аудиту відповідно до вимог ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 та ISO 19011 5,00 I
013 Самооцінка знань і навичок учасників семінару. Підведення підсумків самооцінки: інспекційні органи, органи з сертифікації продукції, лабораторії 1,33 II

Лектори модулів:

І Мартиненко Михайло Васильович
ІІ Казанцев Серій Андрійович
ІІІ Володарський Євген Тимофійович

Вартість курсу: 2820 грн (в тому числі ПДВ)