В Україні розпочала свою роботу  Національна технічна робоча група (НТРГ) GLOBALG.A.P. Вона створена для перекладу та адаптації вимог GLOBALG.A.P. виходячи з інтересів і потреб місцевих зацікавлених сторін та слугує зв’язуючою ланкою і першою точкою контакту між GLOBALG.A.P. і країною.

Нині до складу НТРГ увійшли 28 учасників, серед них: виробники, експерти, торговельні мережі, консультанти, представники наукового середовища, лабораторій, органів сертифікації, агробізнесу та інші зацікавлені сторони з досвідом у сфері безпечності харчових продуктів, екології, впливу на добробут людей і тварин.

Загалом, сфера відповідальності Національної технічної робочої групи включає такі питання:

  • полегшення впровадження стандартів GLOBALG.A.P. у місцевому середовищі та гармонізація вимог стандартів GLOBALG.A.P. із законодавством України;
  • переклад, тлумачення та адаптація настанов GLOBALG.A.P. до місцевих умов;
  • інформаційна підтримка місцевих виробників щодо оновлень і змін у стандарті GLOBALG.A.P.;
  • забезпечення зворотного зв’язку від місцевих зацікавлених сторін та підготовка пропозицій до GLOBALG.A.P. щодо удосконалення стандартів від імені українського професійного середовища.

СЕКРЕТАРИАТ   Національної технічної робочої групи GLOBALG.A.P. в Україні:

Юлія Слива – Голова НТРГ тел: + 38 096 707 2666, ел. пошта: ntwg@qdc.com.ua.

Валентина Фролова– Секретар НТРГ, тел.: + 38 (044) 361 2249, ел. пошта: ntwg@qdc.com.ua.