Вітаємо на сторінці курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

 Відповідно до вимог Методичних рекомендацій, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020 року № 1341.

до Вашого вибору пропонуються Курси:

Курс Назва курсу Складові модулі курсу тривалість курсу, дні Вартість з ПДВ грн
К1 Менеджмент лабораторної діяльності 004 009 011 013 021 022 006 25 2 070,00
К2 Менеджмент інспекційної діяльності 001 009 011 013 021 022 20 2 010,00
Система менеджменту на підприємстві
К3  Якість, екологія, ризики, внутрішній аудит 9000 тест 14000 тест 021 022 19011 тест 20 2 010,00
К4  Якість, управління охороною здоров’я та безпекою праці, ризики, внутрішній аудит 9000 тест 45001 тест 021 022 19011 тест 20 2 010,00
К5  Якість, екологія, управління охороною здоров’я та безпекою праці, ризики 9000 тест 14000 тест 45001 тест 021 022 20 2 010,00
К6  Якість, екологія, управління охороною здоров’я та безпекою праці, внутрішній аудит 9000 тест 14000 тест 45001 тест 19011 тест 25 2 160,00
К7  Якість, екологія, управління охороною здоров’я та безпекою праці, ризики,  внутрішній аудит 9000 тест 14000 тест 45001 тест 021 022 19011 тест 30 2 400,00

Пропонуємо ознайомитися із навчальними модулями Ваших курсів

Код модуля Навчальний модуль Відеолекція, академ. год лектор
001 Вимоги до інспекційних органів  за стандартом  ISO/IEC 17020. 4,67 I
004 Огляд положень стандарту ISO/IEC 17025 6,0 I
006 Вимоги до оцінки ризиків органів з оцінки відповідності та методи їх реалізації. Впровадження заходів з оцінки ризиків та можливостей у діяльність лабораторій. 1,54 II
009 Система менеджменту вимірюваннями – вимоги до процесів вимірювання та вимірювальному обладнанню згідно ДСТУ ІSO 10012, ДСТУ ISO/TR 10017.   Контроль стабільності та достовірності результатів лабораторних випробувань. Експериментальний підхід до оцінювання невизначеності.  Роль невизначеності вимірювань при оцінці відповідності JCGM 106-2012. 4,67 III
011 Організація та проведення  внутрішнього аудиту відповідно до вимог ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025та ISO 19011 6,67 I
013 Самооцінка знань і навичок. Підведення підсумків самооцінки. 1,75 II
021 Ризики законодавчої та регуляторної сфери в Директивах та регламентах : Регламент ЄС N 765/2008, Рішення № 768/2008/ЕC. Ризик орієнтоване мислення у корпоративних системах менеджменту: ISO9001, ISO14001, ISO45000, ISO22000, ISO26000, ISO50001 2,13 IV
022 Стандарт ISO 31000 Менеджмент ризиків – принципи та настанови 4,75 IV
9000 Стандарт ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги.» 6,25 V
14000 Огляд стандарту ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» 6,25 V
45001 Огляд стандарту ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров’я та безпека праці – Вимоги та рекомендації відносно застосування» 6,25 V
19011  «Аудити систем менеджменту відповідно до  вимог міжнародного стандарту ISO 19011:2018»

Модуль 6. Терміни та визначення. Принципи проведення аудита

Модуль 5.  Керування програмою аудитів. Компетентність та оцінка  аудиторів. Здійснення аудита

6,25 V