Онлайн курс: “К1. Менеджмент лабораторної діяльності”

На основі навчальних програм Асоціації „ Українські акредитовані органи з оцінки відповідності” (УкрАО), схвалених до застосування Технічним комітетом зі стандартизації ТОВ «Центр розвитку якості»:

Частина 1. „Вимоги до керування органів з оцінки відповідності”;

Частина 2. „Керування системами якості органів з оцінки відповідності”;

Частина 3. „Метрологічне забезпечення випробувань та калібрувань”;

Частина 5. „Організація і проведення внутрішніх аудитів та перевірок  органів з оцінки відповідності”.

Мета Курсу – актуалізація знань в сфері лабораторної та пов’язаної із нею діяльністю, до вимог міжнародних організацій із стандартизації ISO, ILAC, IAF, EA, вимог до транскордонного визнання результатів лабораторних досліджень.

Напрям професійного розвитку – нормативне та метрологічне забезпечення визнання результатів лабораторних досліджень, організація процесів лабораторної діяльності.

Ваш Курс підвищення кваліфікації складається із навчальних модулів:

Код модуля Навчальний модуль Відеолекція, академ. год Лек-тор
004 Огляд положень стандарту ISO/IEC 17025 6,0 I
006 Вимоги до оцінки ризиків органів з оцінки відповідності та методи їх реалізації. Впровадження заходів з оцінки ризиків та можливостей у діяльність лабораторій. 1,54 II
009 Система менеджменту вимірюваннями – вимоги до процесів вимірювання та вимірювальному обладнанню згідно ДСТУ ІSO 10012, ДСТУ ISO/TR 10017.   Контроль стабільності та достовірності результатів лабораторних випробувань. Експериментальний підхід до оцінювання невизначеності.  Роль невизначеності вимірювань при оцінці відповідності JCGM 106-2012. 4,67 III
011 Організація та проведення  внутрішнього аудиту відповідно до вимог                ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 та ISO 19011 6,67 I
013 Самооцінка знань і навичок. Підведення підсумків самооцінки. 1,75 II
021 Ризики законодавчої та регуляторної сфери в Директивах та регламентах : Регламент ЄС N 765/2008, Рішення № 768/2008/ЕC. Ризик орієнтоване мислення у корпоративних системах менеджменту: ISO9001, ISO14001, ISO45000, ISO22000, ISO26000, ISO50001 2,13 IV
022 Стандарт ISO 31000 Менеджмент ризиків – принципи та настанови 4,75 IV

Навчальні модулі Вашого Курсу підвищення кваліфікації скадаються з відеолекції, матеріалів до спільного – із відеолекцією розгляду, та додаткових матеріалів.

 

Лектори Ваших навчальних модулів:
Мартиненко Михайло Васильович – к. т. н., аудитор з акредитації  НААУ;
Казанцев Серій Андрійович – к. т. н., аудитор з акредитації  НААУ ;
Володарський Євген Тимофійович – Професор НТТУ «КПІ»,  д. т. н., проф.;
Рубальський Сергій Семенович – міжнародний аудитор, директор ТОВ «Глобал Сертифік», офіційний представник нотифікованих органів «DEKRA Certification» та «SZUTest UZ».

Тривалість Вашого Курсу підвищення кваліфікації становить 25 календарних днів, відлік яких починається з наступного дня за днем відправлення вам електронною поштою листа із кодами доступу до матеріалів Вашого Курсу

Ваш Курс підвищення кваліфікації містить модуль процедури самотестування. Вам надається 2 (дві) спроби для проходження цієї процедури; відтак, надається не менше двох сесій прослуховування відеолекцій та вивчення матеріалів, до спільного із відеолекціями розгляду.

Друга навчальна сесія та спроба проходження процедури самотестування повинні бути завершені до сплину терміну тривалості  Вашого Курсу підвищення кваліфікації.

Успішне проходження процедури самотестування визначає надання 40% і більше,  вірних відповідей, що надає підстави ТОВ «Центр Розвитку якості» для оформлення підсумкового документу про проходження Вами підвищення кваліфікації за обраним Курсом.

Оскільки процедура самотестування також є навчальним процесом, який призначений для визначення напрямів подальшої самопідготовки за лекційними та додатковими матеріалами Вашого Курсу підвищення кваліфікації, надається навчальна рекомендація щодо проходження другої спроби процедури самотестування, не зважаючи на проходження цієї процедури за першою спробою.

Відповідно до навчальних програм, за якими сформовано Ваш Курс підвищення кваліфікації, встановлено середній розподіл навчальний часу за видами занять:

лекційна підготовка,

вивчення матеріалів, до спільного із відеолекціями розгляду,

самостійна підготовка на основі аналізу та вдосконалення  фактичних процесів, що застосовуються за місцем проведення науково-педагогічної діяльності працівника.

 

 

Навчальна Програма

Розподіл, %
Лекції Супроводжуючі матеріали лекцій та додаткові Самостійна підготовка
Частина 1. „Вимоги до керування органів з оцінки відповідності” 23,4375 70,3125 6,25
Частина 2. „Керування системами якості органів з оцінки відповідності” 23,077 69,2307 7,6923
Частина 3. „Метрологічне забезпечення випробувань та калібрувань” 27,6316 63,15788 9,21052
Частина 5. „Організація і проведення внутрішніх аудитів та перевірок  органів з оцінки відповідності”. 28,75 62,5 8,75
У середньому 25,724025 66,3 7,975705

Відносно цього розподілу та фактичної тривалості навчальних модулів, визначається загальна тривалість Вашого Курсу підвищення кваліфікації, становить:

100*27,51*2/25,724025=214 академічних годин , або 160 фізичних годин;

без врахування самопідготовки: 205 академічних годин, або 154 фізичні години.

 

Проходження обраного Вами Курсу підвищення кваліфікації здійснюється в онлайн режимі доступу до серверу навчальних Курсів ТОВ «Центр розвитку якості» та оф-лайн режимі стосовно додаткових матеріалів, що будуть Вам доступні для скачування з серверу.

 

За результатами успішного завершення Вами проходження цього Курсу підвищення кваліфікації, буде видано Свідоцтво ТОВ «Центр розвитку якості», оформлено відповідно до вимог Методичних рекомендацій, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020 року № 1341.

Вартість курсу: 2070 грн (в тому числі ПДВ)