Онлайн курс: “G1. Ризик менеджер  теорія

Тривалість курсу:  10 календарних днів

Складові модулі :

Код модуля

Навчальний модуль Триває, год

лектор

011 Організація та проведення  внутрішнього аудиту відповідно до вимог ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 та ISO 19011 5,00 I
021 Ризики законодавчої та регуляторної сфери в Директивах та регламентах : Регламент ЄС N 765/2008, Рішення № 768/2008/ЕC. Ризик орієнтоване мислення у корпоративних системах менеджменту: ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45000:2018, ISO22000:2018, ISO26000, ISO50001 1,60 IV
022 Стандарт ISO 31000 Менеджмент ризиків – принципи та настанови 3,56 IV

Лектори модулів:

І Мартиненко Михайло Васильович
ІV Рубальський Сергій Семенович

 

Вартість курсу: 2820 грн (в тому числі ПДВ)