Онлайн курс: “E2. Внутрішній аудитор органу з сертифікації  персоналу

Тривалість курсу:  10 календарних днів

Складові модулі :

Код модуля

Навчальний модуль Триває, год

лектор

011 Організація та проведення  внутрішнього аудиту відповідно до вимог ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 та ISO 19011 5,00 I
018 Огляд положень стандарту ISO/IEC 17024 2,79 II

Лектори модулів:

І Мартиненко Михайло Васильович
ІІ Казанцев Серій Андрійович

Вартість курсу: 2085 грн (в тому числі ПДВ)