Онлайн курс: “Внутрішній аудитор системи управління охороною здоров’я та безпека праці (ISO 45001:2018, ISO 19011:2018)”

Валерій Ромашов

Директор департаменту операційного консалтингу ТОВ “Центр розвитку якості”

Курс містить 6 уроків. Кожен урок складається з відеолекції та додаткового матеріалу для самопідготовки (конспект).

Після проходження всіх уроків та здачі підсумкового іспиту ви отримаєте свідотство про проходження навчання за напрямком “Внутрішній аудитор системи управління охороною здоров’я та безпека праці” нашої Академії.

Вартість курсу: 2400 грн

ПРОГРАМА КУРСУ

Урок 1. Огляд стандарту ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров’я та безпека праці – Вимоги та рекомендації відносно застосування»

 • Стандарт ISO 45001:2018. Основне призначення
 • Очікувані результати функціонування системи управління охороною здоров’я і безпекою праці (надалі – система управління ОЗБП)
 • Інтеграція системи управління ОЗБП в загальну систему управління організації
 • Структура стандарту ISO 45001:2018
 • Основні терміни та визначення
 • Розуміння організації та її середовища
 • Джерела інформації про внутрішні і зовнішні чинники середовища
 • SWOT-аналіз. Розвідка перед боєм
 • Розуміння потреб і очікувань співробітників та інших зацікавлених сторін
 • Зацікавлені сторони і їх інтереси
 • Сфера застосування системи управління ОЗБП
 • Лідерство і зобов’язання вищого керівництва
 • Політика у сфері ОЗБП
 • Організаційні функції, обов’язки та повноваження
 • Консультації з рядовими працівниками
 • Участь рядових працівників. Можливі перешкоди для участі

Проміжний тест на засвоєння матерілу

Урок 2. Огляд стандарту ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров’я та безпека праці – Вимоги та рекомендації відносно застосування»

 • Планування системи управління ОЗБП
 • Що таке ризик у сфері ОЗБП?
 • Передумови виникнення ситуації невизначеності
 • Невизначеність в діяльності організації, що вона приховує?
 • Структура ризику
 • Оцінка базових і залишкових ризиків
 • Ціль виявлення небезпек
 • Класифікація небезпек
 • Опис небезпечної ситуації
 • Виявлення працівників, що знаходяться в небезпеці
 • Аналіз ризику. Основні питання
 • Визначення важкості наслідків небезпеки
 • Шкода для здоров’я та життя працівника
 • Оцінювання ризику. Вибір показників
 • Визначення значення і категорії ризику
 • Участь працівників в оцінці ризиків
 • Оцінка можливостей у сфері ОЗБП
 • Методи реалізації можливостей
 • Визначення законодавчих та інших вимог
 • Цілі у сфері ОЗБП і планування для їх досягнення
 • Ресурси для результативності системи управління ОЗБП
 • Компетентність і обізнаність. Заходи для забезпечення компетентності
 • Зовнішнє та внутрішнє інформування

Проміжний тест на засвоєння матерілу

Урок 3. Огляд стандарту ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров’я та безпека праці – Вимоги та рекомендації відносно застосування»

 • Задокументована інформація. Створення і оновлення
 • Управління процесами системи управління ОЗБП
 • Ієрархії засобів управління для виключення небезпек і зниження ризиків у сфері ОЗБП
 • Управління змінами. Нові продукти, послуги, процеси
 • Управління незапланованими змінами
 • Оцінка ризиків і можливостей, пов’язаних зі змінами
 • Управління закупівлями
 • Закупівлі. Підрядники
 • Закупівлі. Аутсорсинг
 • Підготовка до аварійних ситуацій та реагування на них
 • Що може відслідковуватися і вимірюватися у системі управління ОЗБП?
 • Бенчмаркінг – критерії для порівняння показників у сфері ОЗБП
 • Оцінка відповідності законодавчим та іншим вимогам
 • Аналіз системи управління ОЗБП найвищим керівництвом
 • Інциденти, невідповідності і коригувальні дії
 • Поліпшування системи управління ОЗБП

Проміжний тест на засвоєння матерілу

Урорк 4. «Аудити систем менеджменту відповідно до  вимог стандарту ISO 19011:2018.  Методи та техніка роботи аудитора»

 • Призначення та застосування стандарту IS0 19011:2018
 • Основні терміни аудиту та їх визначення
 • Види і типи аудитів
 • Принципи проведення аудиту
 • Організаційні принципи аудиту
 • Відповідальність за аудити
 • Вимоги ISO 45001:2018 до внутрішнього аудиту
 • Вимоги ISO 19011:2018 до внутрішнього аудиту
 • Місце і значення внутрішнього аудиту в системі управління охороною праці та технікою безпеки
 • Завдання аудитора під час проведення аудиту
 • Методика складання питань

Проміжний тест на засвоєння матерілу

Урок 5. «Аудити систем менеджменту відповідно до  вимог міжнародного стандарту ISO 19011:2018»  Керування програмою аудитів. Компетентність та оцінка  аудиторів. Здійснення аудита

 • Управління річною програмою аудитів СУОПТБ
 • Ризики річної програми аудитів СУОПТБ
 • Компетентність та оцінювання аудиторів
 • Вимоги до кваліфікації аудитора
 • Планування та підготовка внутрішнього аудиту СУОПТБ
 • Ризики при планування аудиту «На місці»
 • Аналіз документації об’єкту аудита. Складання листів опитування
 • Проведення внутрішнього аудиту «На місці»
 • Методи проведення аудиту. Ведення записів
 • Класифікація невідповідностей
 • Завершення аудиту. Оцінка результатів аудиту. Складання звіту
 • Подальші дії за результатами внутрішнього аудиту
 • Визначення взаємозв’язку внутрішнього аудиту з наступними корекціями і коригувальних дій. Склад документованої інформації щодо подальших дій

Проміжний тест на засвоєння матерілу.

Урок 6. «Аудити систем менеджменту відповідно до  вимог міжнародного стандарту ISO 19011:2018»  Терміни та визначення. Принципи проведення аудита

 • Типи аудитів першої стороною
 • Типи аудитів третьою стороною
 • Внутрішній аудит – інструмент керівництва, інструмент постійного поліпшення СМЯ
 • Ключова роль вищого керівництва
 • Основні методи роботи аудитора
 • Техніка роботи аудитора
 • Культурний контекст об’єкту аудиту
 • Небажані звички аудитора
 • Кодекс аудитора

Проміжний тест на засвоєння матерілу

ІСПИТ – фінальний тест