Онлайн курс: “D1. Керівник, менеджер програмою органу з сертифікації продукції

Тривалість курсу:  15 календарних днів

Складові модулі :

Код модуля

Навчальний модуль Триває, год

лектор

017 Огляд положень стандартів ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17067 4,13 І
003 Політики Національного агентства з акредитації України. \органи сертифікації продукції, органи інспектування, лабораторії/ 1,11 VII
011 Організація та проведення  внутрішнього аудиту відповідно до вимог ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 та ISO 19011 5,00 I
021 Ризики законодавчої та регуляторної сфери в Директивах та регламентах : Регламент ЄС N 765/2008, Рішення № 768/2008/ЕC. Ризик орієнтоване мислення у корпоративних системах менеджменту: ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45000:2018, ISO22000:2018, ISO26000, ISO50001 1,60 IV
013 Самооцінка знань і навичок учасників семінару. Підведення підсумків самооцінки: інспекційні органи, органи з сертифікації продукції, лабораторії 1,33 II

Лектори модулів:

І Мартиненко Михайло Васильович
ІІ Казанцев Серій Андрійович
ІV Рубальський Сергій Семенович

Вартість курсу: 3240 грн (в тому числі ПДВ)